Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

HISTORIA
28. PUCKIEJ ESKADRY LOTNICZEJ

Historia 28. Eskadry Lotniczej wiąże się z historią 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz 18. Eskadry Lotniczej i sięga początku lat 50-tych.

W grudniu 1951 roku rozkazem Ministra Obrony Narodowej na lotnisku w Gdyni Babich Dołach sformowano 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Zalążkiem pułku była eskadra myśliwska 30. Pułku Lotnictwa Marynarki Wojennej. Początkowo pułk użytkował samoloty Jak-9P, Jak-11, UT-2 i Po-2. W kwietniu 1953 roku na wyposażenie pułku weszły dwa pierwsze samoloty odrzutowe Lim-1. W maju 1953 roku 34plm zmienił nazwę na 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Przeciwlotniczej MW. W styczniu 1959 roku pułk doposażono myśliwcami Lim-5. W listopadzie 1959 roku Szef Sztabu Generalnego polecił dowódcy MW do dnia 20 grudnia sformować na lotnisku Babie Doły 18. Eskadrę Mieszaną Lotnictwa MW. W 1960 roku na wyposażenie eskadry weszły śmigłowce SM-1 oraz samolot łącznikowy Jak-12, a w grudniu 1962 roku śmigłowce SM-2. Wcześniej, w październiku 1962 roku 34plm został wyłączony ze struktur MW i przekazany do Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. W lipcu 1966 roku 18eml MW przeformowano na 18. Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego MW. W sierpniu 1969 roku eskadra otrzymała pierwszy śmigłowiec Mi-2RM, a w październiku 1988 – pierwsze dwa samoloty transportowe An-28. 28 lipca 1989 roku, w PZL Świdnik odbyło się uroczyste przekazanie pierwszego śmigłowca W-3 Sokół dla lotnictwa MW. W styczniu 1991 roku 34plm został ponownie włączony w struktury MW.

Z dniem 31 marca 1991 18elł MW została przeformowana na 18. Eskadrę Lotnictwa Ratowniczo - Łącznikowego MW, a w lipcu 1992 roku przyjęła na wyposażenie dwa pierwsze śmigłowce ratownicze W-3RM "Anakonda". Z początkiem 1995 roku, w ślad za utworzeniem Dowództwa Brygady Lotnictwa MW, na bazie 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego MW i 18. Eskadry Lotnictwa Ratowniczo - Łącznikowego sformowano 1. Dywizjon Lotniczy i 3. Batalion Zabezpieczenia. W trakcie centralnych obchodów 75-lecia lotnictwa MW, w dniu 15 lipca 1995 roku, dywizjon otrzymał sztandar i nazwę wyróżniającą "Pucki" oraz imię patrona – kmdr por. pil. Edwarda Szystowskiego.

Po kolejnej restrukturyzacji lotnictwa MW, 1 stycznia 2003 roku dywizjon przeformowano w 28. Eskadrę Lotniczą. W kwietniu 2005 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej sztandar 1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego przekazano 28. Eskadrze. Tym samym jednostka stała się kontynuatorem tradycji Morskiego Dywizjonu Lotniczego, 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego MW i 1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego. Przejęła również nazwę wyróżniającą "Pucka" i imię patrona. Święto jednostki obchodzono 15 lipca.

Pod koniec 2010 roku eskadra została rozformowana i włączona w strukturę 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Dowódcą 28. Eskadry Lotniczej od stycznia 2003 roku do rozformowania jednostki w grudniu 2010 roku był kmdr por. pil. Roman Tański.


342830
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.