Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

HISTORIA
29. DARŁOWSKIEJ ESKADRY LOTNICZEJ

Historia 29. Eskadry Lotniczej wiąże się nierozerwalnie z ponad 50-letnią obecnością lotnictwa
w garnizonie Darłowo.

Zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 1962 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nakazał dowódcy Marynarki Wojennej sformować 28. Eskadrę Ratowniczą MW. Początkowo na wyposażenie eskadry trafiły śmigłowce SM-1 i SM-2. W październiku 1965 roku, z dostarczonych z ówczesnego ZSRR śmigłowców Mi-4ME sformowano klucz śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych. W 1966 roku jednostka została wyposażona w samoloty An-2, przeznaczone do lotów patrolowych. Pierwsze śmigłowce typu Mi-2RM zostały wprowadzone do służby w 1968 roku. W lipcu 1981 roku eskadra otrzymała pierwsze śmigłowce ZOP typu Mi-14PŁ. W lipcu 1983 roku, na zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego eskadrę przeformowano w 16. Pułk Lotnictwa Specjalnego MW, składający się z eskadry ratowniczej i ZOP. Pierwsze śmigłowce Mi-14PS przebazowano z byłego ZSRR do Darłowa w lutym 1984 roku. Z dniem 1 lipca 1988 roku pułk został zlikwidowany. Sprzęt i personel jednostki wszedł do nowo powstałego 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego z miejscem bazowania w Siemirowicach i Darłowie. Taki stan trwał do lipca 1991 roku, kiedy utworzono 40. Eskadrę Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa. Aktem z dnia 23 września 1994 roku Prezydent RP nadał jednostce sztandar, który ufundowało społeczeństwo regionu Darłowa.

W związku z powstaniem Brygady Lotnictwa MW z dniem 1 lipca 1995 roku na bazie rozformowanej eskadry utworzono dwie nowe jednostki: 2. Dywizjon Lotniczy oraz 4. Batalion Zabezpieczenia. W celu podkreślenia więzi z 28. Eskadrą Lotnictwa Ratowniczego oraz ze społeczeństwem Darłowa, we wrześniu 1998 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej dywizjon otrzymał nazwę wyróżniającą "Darłowski".

Po ośmiu latach, wraz z kolejną restrukturyzacją lotnictwa MW 1 stycznia 2003 roku, 2. Dywizjon Lotniczy przeformowano w 29. Eskadrę Lotniczą. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2005 roku 29. Darłowska Eskadra Lotnicza przejęła i kontynuuje tradycje poprzednich jednostek lotniczych. Swoje święto jednostka obchodziła 23 września.

Pod koniec 2010 roku eskadra została rozformowana i włączona w strukturę 44. Bazy Lotnictwa Morskiego

Dowódcy 29. Eskadry Lotniczej:


343665
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.