Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

HISTORIA
43. BAZY LOTNICZEJ MW

Historia lotniska w Gdyni Babich Dołach zaczyna się w okresie II wojny światowej. Jego powstanie związane było z budową niemieckiego ośrodka doświadczalnego torped lotniczych. W 1947 roku teren lotniska został przejęty przez Marynarkę Wojenną. Najdłużej, bo aż 43 lata (od grudnia 1951 roku do grudnia 1994 roku) w garnizonie Babie Doły stacjonował 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. W 1962 pułk został wyłączony ze struktur MW i przekazany do ówczesnych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. Po prawie 30 latach, w styczniu 1991 roku jednostka ponownie wróciła do struktury MW.

Po utworzeniu Brygady Lotnictwa MW, 1 stycznia 1995 roku, na bazie stacjonujących na lotnisku w Gdyni Babich Dołach 34. Pułku i 18. Eskadry Lotnictwa Ratowniczo – Łącznikowego, sformowano trzy jednostki: 1. Dywizjon Lotniczy, 3. Batalion Zabezpieczenia oraz 42. Dywizjon Techniczny. 12 września 1996 roku, batalion otrzymał sztandar oraz imię patrona kmdr ppor. Zygmunta Mariana Horyda – specjalisty inżynierii morskiej, który poległ w obronie Kępy Oksywskiej podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Po kolejnej restrukturyzacji lotnictwa Marynarki Wojennej, 1 stycznia 2003 roku, na bazie 3. Batalionu i 42. Dywizjonu powstała 43. Baza Lotnicza MW. 12 września 2005 roku jednostka otrzymała nowy sztandar, wraz z którym przejęła tradycje i imię patrona po 3. Batalionie Zabezpieczenia.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku 43. Baza Lotnicza MW została przeformowana w 43. Bazę Lotnictwa Morskiego. W strukturę jednostki włączono stacjonującą na lotnisku w Gdyni Babich Dołach 28. Pucką Eskadrę Lotniczą.

Dowódcy 43. Bazy Lotniczej MW:


342830
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.