Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

HISTORIA
44. BAZY LOTNICZEJ MW

Historia jednostki jest związana z 50. Batalionem Obsługi Lotnisk Marynarki Wojennej, istniejącym w latach 1949 - 1965, 50. Batalionem Zaopatrzenia (1965 - 1991) oraz 5. Batalionem Zabezpieczenia (1993 - 2003).

12 listopada 1949 roku Minister Obrony Narodowej nakazał do 25 marca 1950 roku sformować 50. Batalion Obsługi Lotnisk Marynarki Wojennej w Słupsku. W 1951 roku, na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej, dowódca Marynarki Wojennej polecił przeniesienie 50. Batalionu Obsługi Lotnisk MW ze Słupska do Gdyni Babich Dołów. W dniu 15 lipca 1952 roku, jednostkę przebazowano na lotnisko w Gdańsku Wrzeszczu i podporządkowano bezpośrednio pod Dowództwo Lotnictwa MW. 13 maja 1957 roku, dowódca Marynarki Wojennej polecił do dnia 10 sierpnia 1957 roku przebazowanie 50. Batalionu Obsługi Lotnisk do Garnizonu Siemirowice. W grudniu 1960 roku, na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP, 30. Pułk Lotnictwa Szturmowego MW i 50. Batalion Obsługi Lotnisk MW przeformowano w 30. Pułk Lotnictwa Myśliwsko - Szturmowego. 22 grudnia 1965 roku z 30. Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Szturmowego został wydzielono 50. Batalion Zaopatrzenia. Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP z grudnia 1990 roku, 31 marca 1991 roku rozformowano 50. Batalion Zaopatrzenia. Od tej chwili stał się on pododdziałem nowo sformowanego 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego.

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP i rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 28 sierpnia 1994 roku rozpoczęto proces formowania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. W wyniku sformowania brygady, 30 lipca 1995 roku, z 40. Eskadry Śmigłowców Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa w Darłowie utworzono 2. Dywizjon Lotniczy i 4. Batalion Zabezpieczenia. Następnie 30 grudnia 1995 roku, rozformowano 7. Pułk Lotnictwa Specjalnego w Siemirowicach, tworząc na jego bazie 3. Dywizjon Lotniczy i 5. Batalion Zabezpieczenia. 2 stycznia 1996 roku, podczas uroczystej zbiórki, pożegnano sztandar 7. Pułku. Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 28 kwietnia 2002 roku, z dniem 1 stycznia 2003 roku, na bazie rozformowanego 4. i 5. Batalionu Zabezpieczenia, sformowano 44. Bazę Lotniczą Marynarki Wojennej.

Dla upamiętnienia daty wydania rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej o przebazowaniu 50. Batalionu Obsługi Lotnisk MW do Garnizonu Siemirowice, święto jednostki obchodzono w dniu 13 maja.

1 stycznia 2011 roku 44. Baza Lotnicza MW została przeformowana w 44. Bazę Lotnictwa Morskiego. W strukturę jednostki włączono 30. Kaszubską Eskadrę Lotniczą stacjonującą na lotnisku w Siemirowicach i 29. Darłowską Eskadrę Lotniczą stacjonującą na lotnisku w Darłowie.

Dowódcy 44. Bazy Lotniczej MW:


342830
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.