Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

DOWÓDCA
GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
W LATACH 2005 – 2011

Komandor pil. Stanisław CIOŁEK urodził się 1952 roku w Sieradzu. W 1977 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie. Swoją służbę zaczynał w lotnictwie Marynarki Wojennej, w 28. Eskadrze Ratowniczej MW w Darłowie. W styczniu 1981 roku objął obowiązki pilota – nawigatora klucza śmigłowców ratowniczych, następnie w marcu 1981 roku – starszego pilota, a w czerwcu 1982 roku – dowódcy klucza śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych. Rok później, w grudniu objął obowiązki dowódcy eskadry w strukturze nowo sformowanego 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego w Siemirowicach. We wrześniu 1984 roku zostaje skierowany na studia w Akademii Sztabu Generalnego WP. W lipcu 1987 roku, po powrocie do 16. Pułku powierzono mu stanowisko zastępcy dowódcy jednostki. Po kolejnym przeformowaniu jednostki w Siemirowicach, 1 lipca 1988 roku objął funkcję dowódcy eskadry w 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW.

Od lutego 1989 roku, kmdr Ciołek pełnił służbę jako starszy nawigator w 37. Pułku Śmigłowców Transportowych w Łęczycy, następnie 1 października 1989 roku zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy tej jednostki, a 14 listopada 1994 roku obejmuje obowiązki dowódcy 37. Pułku Śmigłowców Transportowych. Po wyłączeniu pułku ze struktur Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i włączeniu do struktury ówczesnego Krakowskiego Okręgu Wojskowego, w okresie od 1 października 1995 roku do 9 lipca 1996 roku był dowódcą 1. Pułku Szwoleżerów w Łęczycy. 13 listopada 1998 roku zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy – szefa szkolenia lotniczego 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej. Od maja 2001 roku pełnił służbę jako dowódca 56. Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu. Następnie został skierowany na Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej, które ukończył w lipcu 2005 roku. Łącznie, w powietrzu za sterami śmigłowców SM-1, Mi-2, Mi-14PŁ, Mi-14PS, Mi-8, Mi-17 i W-3 spędził 2500 godzin.

Od 30 grudnia 2005 roku do 30 września 2011 roku był dowódcą Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW.

343665
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.