Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

DLA PODOFICERÓW

Pomocnik dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW ds. podoficerów


st. chor. szt. mar. Tadeusz Michalski
ul. Zielona, 81-197 Gdynia 17
tel. 58 62 68 120, CA MON 268 120

Pomocnik dowódcy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego ds. podoficerów

st. chor. szt. mar. Jarosław Gill
ul. Zielona, 81-197 Gdynia 17
tel. 58 62 68 005, CA MON 268 005

Pomocnik dowódcy 44. Bazy Lotnictwa Morskiego ds. podoficerów

st. chor. szt. mar. Janusz Ciżmiński
Siemirowice, 84-312 Cewice
tel. 59 861 43 05, CA MON 252 305

Pomocnicy ds. podoficerów podlegają bezpośrednio dowódcom i są przedstawicielami korpusu podoficerów oraz szeregowych zawodowych w swoich jednostkach.

Podstawowe obszary działania i zadania pomocników ds. podoficerów:

 • w działalności personalno-kadrowej:
  - wyrażanie opinii w zakresie wyznaczeń, przeniesień i wniosków żołnierzy;
  - udział w komisjach weryfikacyjnych dotyczących powołań do służby;
  - współpraca z komendantami Szkół Podoficerskich;
 • w działalności wychowawczej:
  - udział w analizach dyscypliny i ocenie nastrojów;
  - działalność profilaktyczna w kształtowaniu dyscypliny;
 • w działalności szkoleniowej:
  - nadzór nad prowadzonymi zajęciami instruktorsko-metodycznymi;
  - udział w typowaniu na kursy w kraju i zagranicą;
  - analiza wyników szkolenia;
 • w problematyce socjalno - bytowej;
  - pomoc w zakresie trudnych sytuacji mieszkaniowych i materialnych;
  - opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy żołnierzom.

Wyzwaniem dla pomocników ds. podoficerów jest również budowa wzajemnego zaufania, szacunku i zrozumienia, konsolidacja środowiska podoficerskiego wokół celów i zadań swoich jednostek oraz dążenie do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu korpusu podoficerów.Podoficer roku w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego

Podoficer roku w Dowództwie BLMW

Dzień podoficera na lotnisku w Gdyni

Podoficerowie mają swoich przedstawicieli

Podoficer roku 2011

Spotkanie środowiskowe

Zakończyli służbę

Spotkanie z dowódcą Marynarki Wojennej

Podoficer roku

Z lotniska na okręt

342828
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.