Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

DOWÓDCA
GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

Komandor pil. Tadeusz DRYBCZEWSKI urodził się w 1958 roku w Płońsku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (1983) i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomicznym o specjalności transport i logistyka (1996) oraz podyplomowe o profilu zarządzanie (1998). Od początku służby związany jest z lotnictwem Marynarki Wojennej. Po ukończeniu "Szkoły Orląt" został skierowany do 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW w Darłowie. Rok później rozpoczął służbę w 18. Eskadrze Lotnictwa Łącznikowego MW stacjonującej na lotnisku w Gdyni Babich Dołach, gdzie między innymi pełnił obowiązki na stanowiskach dowódcy załogi i dowódcy klucza. W 1995 roku, po sformowaniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, został zastępcą dowódcy 1. Dywizjonu Lotniczego a trzy lata później, w maju 1998 roku, starszym nawigatorem w pionie szkolenia Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW. W 2001 roku został przeniesiony do Dowództwa Marynarki Wojennej gdzie objął obowiązki specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. W grudniu 2003 roku, wrócił do Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW gdzie został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia a następnie, od 1 lipca 2004 roku, zastępcy dowódcy brygady. Od 1 lipca 2007 roku do 30 września 2011 roku był Szefem Oddziału Lotnictwa Dowództwa MW. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 7 września 2011 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Komandor Drybczewski jest pilotem – instruktorem z klasą mistrzowską pilota wojskowego i nalotem ponad 3000 godzin, jest także współtwórcą "Programu Szkolenia Ratowniczego na śmigłowcach MW. Latał na samolotach TS-11 "Iskra", SbLim-2, Lim-5 oraz na śmigłowcach Mi-14. Obecnie jest pilotem śmigłowców Mi-2 i W-3. W 1997 roku, był dowódcą komponentu lotniczego MW, którego zadaniem było udzielanie pomocy mieszkańcom ogarniętego powodzią południa Polski. Za udział w operacji ratowania powodzian Prezydent RP odznaczył go "Krzyżem Zasługi za Dzielność". Komandor Drybczewski został także odznaczony "Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju", "Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", "Brązowym Krzyżem Zasługi", "Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę", „Morskim Krzyżem Zasługi” oraz wyróżniony tytułem "Pilota roku 1997 Lotnictwa Sił Zbrojnych RP", statuetką "Ikara" (2002), a także dwukrotnie tytułem "Zasłużonego Pilota Wojskowego" (2006 i 2013). W 2014 roku, z okazji Święta Wojska Polskiego, został wyróżniony wpisem do "Księgi Honorowej Wojska Polskiego".

343670
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.