Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

KLUBY WOJSKOWE
GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

W Brygadzie Lotnictwa MW funkcjonują trzy kluby wojskowe – jeden w strukturze 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz dwa w strukturze 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. Prowadzą one działalność kulturalno – oświatową, artystyczną i rekreacyjną dla kadry jednostek brygady, pracowników wojska, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Zajmują się organizacją uroczystości państwowych i wojskowych, imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych. Popularyzują swoje regiony oraz znajdujące się w nich miejsca pamięci narodowej. W klubach gromadzone i udostępniane są zbiory biblioteczne, prasa oraz materiały metodyczne. Ponadto kluby udzielają pomocy w zakresie organizacji i planowania działalności kulturalnej oraz rozwoju indywidualnych zdolności w kołach zainteresowań, organizują wkłady, spotkania, prelekcje i konferencje.


AKTUALNOŚCI


Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

343840
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.