Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->
2009-04-29 11:10
„SAREX” na Bałtyku

W rejonie duńskiej wyspy Bornholm rozpoczęły się największe na Bałtyku międzynarodowe manewry morskich służb ratowniczych pod kryptonimem „Sarex 09”. W ćwiczeniu uczestniczy 27 jednostek pływających oraz samoloty i śmigłowce z 7 państw. W skład komponentu lotniczego manewrów wchodzi śmigłowiec Mi-14PS z 29. Eskadry Lotniczej w Darłowie.

W środę, 29 kwietnia, załoga śmigłowca ratowniczego Mi-14PS w składzie: dowódca por. mar. pil. Stanisław Gacek, drugi pilot por. mar. pil. Marcin Hope, lekarz por. mar. Marcin Lewandowski, ratownik bosm. szt. Robert Merta oraz technik pokładowy chor. szt. mar. Marek Walasik przebazowała się z Darłowa na duńskie lotnisko Ronne. Jeszcze dzisiaj będą oni uczestniczyli w ćwiczeniu koordynującym działanie komponentu lotniczego podczas akcji poszukiwawczo - ratowniczej na morzu. Scenariusz manewrów w których uczestniczą jednostki z Danii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji zakłada przećwiczenie wszystkich elementów działań poszukiwawczych, ratowniczych i ewakuacyjnych. Po raz pierwszy przeprowadzony będzie praktyczny trening masowej ewakuacji podczas symulowanej awarii dużej jednostki pływającej. W tym elemencie manewrów w charakterze rozbitków będą występowali powołani na ćwiczenia rezerwiści. W ostatnim dniu działań przewidziano trening koordynacji działań całości biorących udział w ćwiczeniu sił nawodnych i lotniczych. Scenariusz tego elementu zakłada jednoczesne prowadzenie kilku akcji ratowniczych i ewakuacyjnych o zróżnicowanym charakterze w oddalonych od siebie rejonach. (tzw. „Multi – Sarex”). Do udziału w manewrach Marynarka Wojenna skierowała również okręt ratowniczy ORP „Maćko” oraz specjalistów z Brzegowej Grupy Ratowniczej.

Organizowane przez Danię cykliczne ćwiczenia typu „Sarex” to największe manewry wojskowych i cywilnych służb ratowniczych mające na celu praktyczne koordynowanie działań jednostek pływających i lotnictwa podczas prowadzenia międzynarodowej akcji poszukiwawczo ratowniczej na morzu. Od kilku lat stałym uczestnikiem tych ćwiczeń są załogi śmigłowców ratowniczych z Darłowa (zobacz: „Baltic Sarex 07”, „Baltic Sarex 08”).

Głównym zadaniem załóg śmigłowców Mi-14PS i W-3RM „Anakonda” z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej jest utrzymywanie stałej gotowości do prowadzenia działań ratowniczych w polskiej strefie poszukiwania i ratownictwa (SAR) na Bałtyku oraz strefie przybrzeżnej. Pełnią one naprzemienne całodobowe dyżury w systemie ratownictwa morskiego i lotniczego na lotniskach w Gdyni i Darłowie.

Wchodzący w skład ćwiczącej załogi porucznik Stanisław Gacek oraz chorąży Marek Walasik dwa lata temu w lutym uczestniczyli w akcji ratowniczej, podczas której ewakuowano załogę uszkodzonej norweskiej jednostki. Porucznik Marcin Hope oraz porucznik Marcin Lewandowski uczestniczyli w akcji ewakuacji 5-letniego chłopca, który znajdował się na pokładzie promu „Stena Baltica”.

Śmigłowce Mi-14PS swoją służbę nad Bałtykiem rozpoczęły w 1984 roku. Do dzisiaj eksploatowane są dwie z czterech dostarczonych wtedy maszyn o numerach burtowych 1013 i 1016. Od początku stacjonują one na lotnisku w Darłowie. Maszynę z numerem 5137 dokupiono sześć lat później. W ubiegłym roku, z powodu kończącego się resursu została ona wycofana z eksploatacji. Śmigłowce te są przeznaczone do wykonywania zadań poszukiwawczo - ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Na pokład mogą przyjąć do 19 rozbitków (w pozycji leżącej 9). Mi-14PS wyposażony jest w środki ratownicze (tratwy ratunkowe, nosze) oraz w dźwig burtowy z wciągarką elektryczną przeznaczoną do podnoszenia lub opuszczania ludzi i ładunków. Podnoszenie rozbitków może się odbywać za pomocą pasów, niezatapialnego kosza lub noszy. Śmigłowiec może wodować i przyjąć rozbitków na pokład bezpośrednio z powierzchni wody, jest również przystosowany do holowania tratw ratunkowych.


342829
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.