Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->
2011-11-18 13:21
Podoficerowie mają swoich przedstawicieli

4 listopada, w Gdyni, po raz pierwszy w historii wybrano przedstawicieli korpusu podoficerów i szeregowych na szczeblu rodzaju Sił Zbrojnych. W obradach mężów zaufania jednostek Marynarki Wojennej uczestniczył Zastępca Dowódcy MW – Szef Sztabu wiceadmirał Jerzy Patz.

Wejście w życie nowego Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczącego organów przedstawicielskich pozwoliło na rozszerzenie funkcjonowania tych organów na szczeblu rodzaju Sił Zbrojnych. Na pierwszego w historii Męża Zaufania Korpusu Podoficerów MW wybrany został chor. mar. Eugeniusz Marciniak z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga. Jego zastępcą został chor. mar. Ireneusz Kruk z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. W Korpusie Szeregowych Zawodowych Mężem Zaufania wybrany został st. mar. Jakub Grankowski z 6. Ośrodka Rozpoznania Radioelektronicznego, a jego zastępcą st. mar. Mateusz Nowicki z Centrum Szkolenia MW.

Funkcje mężów zaufania w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych w jednostkach Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW pełnią:

Dowództwo BLMW

  • mł. chor. szt. mar. Sławomir Pietrzycki – Mąż Zaufania;
  • mł. chor. szt. mar. Andrzej Sowiński – zastępca;


43. Baza Lotnictwa Morskiego

  • st. chor. mar. Piotr Smoter – Mąż Zaufania;
  • st. chor. mar. Rafał Andrzejewski - zastępca Męża Zaufania;
  • st. mar. Andrzej Międziocha – Mąż Zaufania;
  • st. mar. Robert Koziorowski – zastępca;


44. Baza Lotnictwa Morskiego

  • chor. mar. Ireneusz Kruk – Mąż Zaufania;
  • st. bosm. Marek Sierżant – zastępca;
  • st. mar. Daniel Wasieleski – Mąż Zaufania.


343667
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.