Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->
2012-05-12 11:04
Bałtyk: pół tysiąca uratowanych

Dzisiaj (sobota 12 maja) zakończyły się międzynarodowe manewry ratownicze BALTIC SAREX 2012. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt jednostek nawodnych oraz samoloty i śmigłowce z 10 państw. Przeprowadzono ćwiczenia operacji SAR, w których uratowano około pół tysiąca osób. Były to największe ćwiczenia służb ratowniczych na Bałtyku.

W ćwiczenia zaangażowano ponad 3000 osób z Danii, Szwecji, Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Estonii, Finlandii, Francji oraz Rosji. W manewrach uczestniczyły siły polskiej Marynarki Wojennej: okręt ratowniczy ORP „Lech” z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, śmigłowiec ratowniczy Mi-14PŁ/R z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie oraz specjalistów z Brzegowej Grupy Ratowniczej.

Faza morska „Baltic Sarex 2012” rozpoczęła się we wtorek, 8 maja. Podczas działań przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji i ratowania ludzi z powierzchni morza, z pokładu promu Povl Anker oraz kilku innych jednostek. Ewakuowano blisko 500 osób. Załogi polskiego okrętu i śmigłowca udzieliły pomocy ponad 140 osobom. Scenariusz ćwiczenia zakładał głównie zdarzenia o charakterze masowym: kilka wypadków na morzu w jednym czasie oraz awarię i pożar na promie pasażerskim.

Przez trzy dni działań ratowniczych na morzu załogi polskiego okrętu ORP „Lech” oraz śmigłowca Mi-14 PŁ/R uczestniczyły w ewakuacji poszkodowanych z pokładów zagrożonych i tonących jednostek, udzielały pomocy medycznej rannym rozbitkom z jednostek pływających oraz ze śmigłowca, który rozbił się na morzu, gasiły pożary, jak również udzielały specjalistycznej pomocy medycznej nurkom poszkodowanym podczas prac na głębokościach. Załoga ORP „Lech” podczas ćwiczeń Baltic Sarex 2012 ewakuowała z zagrożonych i tonących statków ponad 100 osób, a załoga śmigłowca MI-14PŁ/R ponad 40.

Baltic Sarex to cykliczne manewry służb ratowniczych organizowane zgodnie ze standardami zalecanymi przez Międzynarodową Organizację Morską IMO (ang. International Maritime Organisation) oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego ICAO (ang. International Civil Aviation Organisation). Ich zasadniczym celem jest doskonalenie procedur podczas skoordynowanych działań na rzecz ratowania życia na morzu. Działania samolotów i śmigłowców podczas prowadzenia akcji ratowniczych na morzu po raz pierwszy wspierał samolot wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej AWACS z Wielkiej Brytanii.

Organizatorem manewrów była Dania. Polska Marynarka Wojenna uczestniczyła w nich już po raz 13.

Na Bałtyku, każdej doby przebywa od 2500 do 3000 jednostek. Sprawia to, że akwen ten należy do jednych z najbardziej zatłoczonych mórz na świecie. W stosunku do jego powierzchni posiada zatem duży udział procentowy w globalnym transporcie morskim. Powoduje to spore prawdopodobieństwo występowania różnych incydentów zagrażających bezpieczeństwu użytkowników morza. Statystycznie rocznie na Bałtyku dochodzi do około 120 wypadków.

Zobacz:
Największe na Bałtyku manewry ratownicze
Gotowi na wszystko, czyli Baltic Sarex „"live"
Ratowanie dusz
7 wypadków na Bałtyku
Katastrofa na morzu

 

ORP „Lech” to uniwersalny, duży okręt ratowniczy. Jego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy załogom uszkodzonych okrętów podwodnych, prowadzenie długotrwałych operacji ratowniczych, prac podwodnych, badań dna morskiego do głębokości 120m oraz wykonywanie zadań patrolowych. Okręt może pomagać innym jednostkom na morzu poprzez usuwanie uszkodzeń, gaszenie pożarów, ściąganie z mielizny, holowanie oraz odkażanie. ORP „Lech” może także prowadzić akcje poszukiwania i ewakuacji rozbitków oraz udzielać poszkodowanym natychmiastowej pomocy na bazie pokładowego ambulatorium. Dzięki wyposażeniu w dźwig może wydobywać z dna morskiego przedmioty o masie do 10 ton. Do działań specjalistycznych jego załoga wykorzystuje dynamiczny system pozycjonowania, system do poszukiwania obiektów na dnie morza, dzwon nurkowy i komorę dekompresyjną oraz zdalnie sterowany pojazd podwodny. ORP „Lech” wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Mi-14PŁ/R to śmigłowiec przeznaczony do wykonywania zadań poszukiwawczo - ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy. Podnoszenie rozbitków na jego pokład może odbywać się za pomocą pasów, kosza lub noszy. Śmigłowce te mogą również wodować i podjąć rozbitków bezpośrednio z powierzchni wody. PŁ/R przystosowany jest do transportu 19 poszkodowanych, w pozycji leżącej 9. W przypadku większej ilości poszkodowanych na pokład może zabrać do 20 dodatkowych tratw ratunkowych (standartowo 5). Tratwa ratunkowa, zależnie od jej typu, może pomieścić od 6 do 8 osób. Dwa Mi-14PŁ/R znajdują się na wyposażeniu 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Na stałe bazują na lotnisku w Darłowie. Ich załogi, na przemian z załogami śmigłowców W-3RM, pełnią całodobowe dyżury w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego.

Brzegowa Grupa Ratownicza (BGR) przeznaczona jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczych na obszarach morskich oraz śródlądowych. Uczestniczy w akcjach ratowniczych i udziela pomocy jednostkom pływającym na mieliźnie. Prowadzi samodzielne prace podwodne do głębokości 50 metrów na obszarach morskich oraz wodach śródlądowych. Marynarze BGR współdziałają z innymi rodzajami Sił Zbrojnych i instytucjami, zarówno wojskowymi jak i cywilnymi. Uczestniczą w likwidacji klęsk żywiołowych, współdziałają z jednostkami pływającymi i śmigłowcami. Wyposażenie BGR stanowi m.in. komora dekompresyjna, łodzie motorowe, sprzęt nurkowy i ratowniczy.


342829
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.