Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

-->

SZEF SZTABU
GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

Komandor porucznik Mariusz Rzepecki jest absolwentem Liceum Lotniczego i Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Dwukrotnie studiował również w Akademii Marynarki Wojennej. Po ukończeniu dęblińskiej „Szkoły Orląt” w 1985 roku trafił do 7. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego w Siemirowicach. Rok później został szefem sztabu eskadry 7. Pułku. W 1988 roku objął obowiązki szefa sztabu – zastępcy dowódcy eskadry w 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW. Od 1991 roku pełnił służbę jako oficer operacyjny a od 1992 – starszy oficer operacyjny sztabu pułku. W 1994 roku został skierowany do grupy organizacyjno - przygotowawczej, która opracowywała strukturę Brygady Lotnictwa MW. Następnie, po sformowaniu brygady, objął obowiązki oficera operacyjnego w Dowództwie BLMW. Dwa lata później wrócił do Siemirowic na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 3. Dywizjonu Lotniczego. Po przeformowaniu jednostek brygady w styczniu 2003 roku został szefem sztabu 30. Eskadry Lotniczej. 1 lipca 2004 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji operacyjnej w Dowództwie BLMW a od 1 lipca 2007 roku jest szefem sztabu brygady.

343669
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2008 Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wszelkie prawa zastrzeżone.